Nákupný košík
Váš košík je prázdny

Personálna diagnostika

Personálnou diagnostikou realizujeme analýzu ľudských zdrojov v spoločnosti zákazníka. Je cielene orientovaná na zmapovanie vopred definovaných charakteristík v odbornej, výkonovej alebo osobnostnej oblasti, ktoré súvisia s výkonom práce.
Personálna diagnostika sa realizuje pre rôzne účely (reštrukturalizácia spoločnosti, zavádzanie zmien, a i.) formou komplexného testovania a assessment centra, pre plánovanie a následný kariérny postup, ako aj rozvoj vybraných zamestnancov. Na základe komplexného posúdenia intelektovej, osobnostnej úrovne a úrovne manažérskych zručností, t.j. diagnostika silných a slabých stránok a rozvojových potrieb vybraných zamestnancov, bude vypracovaná pre každého zamestnanca hodnotiaca správa ako aj podklady pre možnosti porovnania, prípadne zoradenia podľa úspešnosti resp. zadávateľom určených kritérií.
V rámci personálnej diagnostiky Vám ponúkame komplexnú diagnostiku, ktorej obsahom je:

•    Psychosociálna diagnostika
•    Assesment centrum
•    Diagnostika manažérskych predpokladov
•    Diagnostika motivácie výkonu
•    Diagnostika úrovne prezentačných a komunikačných zručností

Použitie kombinácie špeciálne vybraných diagnostických metód a situačných metód umožní vytvoriť komplexný posudzovací program - personálnu diagnostiku  na komplexné hodnotenie jednotlivých zamestnancov na rozličných pozíciach v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti.

Assessment centrum

Assessment Centrum je objektívna  metóda skupinového výberu pracovníkov -  používa sa na výber budúcich zamestnancov z väčšieho počtu uchádzačov.
V preklade znamená doslova "ohodnocovacie centrum" a používa sa skratka AC
Pre Assessment Centrum je charakteristické priame porovnávanie jednotlivých kandidátov  podľa rôznych kritérií a hľadísk.
Kandidátov pozorujú viacerí hodnotitelia – vyškolení pozorovatelia a zástupcovia budúceho zamestnávateľa.
Účastníci riešia modelové situácie, ktoré simulujú pracovné prostredie a sú blízke pracovným úlohám, problémom, s ktorými sa môžu denne  v práci stretnúť.
Kandidáti  v priebehu riešenia jednotlivých zadaných úloh prejavia svoje schopnosti, zručnosti, osobnostné črty a štýl práce. Hodnotitelia tak majú konkrétny obraz o ich pracovnom správaní a odhaľujú potenciál zamestnanco

Použitie  Assessment Centrum– najvhodnejšie pri obsadzovaní pozícií:

      - kľúčové manažérske pozície
      - úzko špecializované pozície (piloti, dispečéri)
      - pracovníci v priamom kontakte so zákazníkom (obchodníci, call centrá)
      - pozície, na ktoré sa hlási veľký počet uchádzačov a treba v krátkom čase eliminovať nevhodných

Používa sa najmä všade tam, kde nesprávne rozhodnutie môže firme spôsobiť veľké finančné straty

AC používa psychodiagnostické metódy a techniky:

- psychodiagnostické osobnostné testy a dotazníky
- modelové situácie – individuálne aj skupinové
- štruktúrované a neštruktúrované interview
- prípadové štúdie

Výhody Assessment Centra:

      - možnosť porovnania väčšieho množstva kandidátov v rovnakom čase v štandardizovaných podmienkach
      - možnosť sledovania kandidátov  v interakcii s ďalšími osobami – sledovanie schopnosti tímovej práce
      - minimalizácia chýb hodnotenia  - väčší počet hodnotiteľov
      - spoľahlivosť výsledkov – použitie rôznych druhov diagnostických metód
      - kvalitnejšie, dôkladnejšie spoznanie kandidátov a vzájomné porovanie – sú prítomní súčasne
      - získanie komplexného obrazu o kandidátovi,  podkladov pre ďalšiu prácu s účastníkom,  pre jeho ďalší rozvoj

Výstupy z Assessment Centra:

      - záverečné hodnotenia kandidátov
      - psychologické profily kandidátov
      - odporúčania

Výstupom Assessment Centra by mal byť úspešný kandidát, najvhodnejší pre danú pracovnú pozíciu. Podkladmi pre toto rozhodnutie sú výsledky psychodiagnostických testov, hodnotenia praktických cvičení a prezentácie kandidáta, ako aj súhlas zadávateľa – zástupcu spoločnosti, pre ktorú sa AC realizuje.

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Súbory cookie môžu byť použití aj na zhromaždovanie štatistických a marketingových údajov.

Na našom webe využívame Google Analitics cookies, ktoré nám umožňujú zistiť reálnu návštevnosť našej stránky.

Zoznam použitých cookies:

  1. Session Cookie - Cookie s náhodne generovaným názov, ktorá sa dá využiť pri prihlasovaný
  2. Google Analitics - Cookie využívaná na vedenie štatistiky o prístupoch na našu webovú stránku
  3. Cookie Accept - Informácia či návšetvník súhlasí z ukladaním uvedených cookies.