Čo Vás naučíme

Kurz je určený pre začínajúcich mzdárov a personalistov, ktorí chcú zvýšiť svoje šance na trhu práce, prípadne uvažujú nad získaním vhodného zamestnania, zmenou profesijného zamerania alebo nadobudnutím nových zručností a vedomosti.

Cieľom kurzu je ovládať základy personálnej práce, viesť evidenciu zamestnanca, samostatne vypočítať mzdy, odvody, pochopiť výplatnú pásku a vyplňovať súvisiace tlačivá a výkazy. Kurz zároveň ponúka základnú orientáciu vo všetkých právnych normách, ktoré upravujú oblasť miezd a personalistiky ako napr. Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom fonde. Kurz je zakončený záverečným testom. Po úspešnom ukončení kurzu obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina: mzdoví účtovníci, personalisti, HR špecialisti, „úplní začiatočníci“, ktorí majú záujem sa mzdovými účtovníkmi stať a všetci ostatní „laici“, ktorí potrebujú pochopiť svoju „výplatnú pásku“.

Požadované vstupné znalosti

 • Nie sú potrebné žiadne vstupné vedomosti, očakáva sa záujem účastníkov o danú problematiku.

Osnova kurzu

Mzdy a personalistika – úvod

 • Pracovnoprávne minimum – definície základných pojmov (Zákonník práce)
 • Výber pracovníkov – personálna evidencia
 • Pracovné zmluvy a dohody
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Základné mzdové termíny a pojmy
 • Druhy miezd, základné a pohyblivé zložky mzdy
 • Mzdová evidencia

Podklady k výpočtu miezd a výpočet miezd zamestnancov

 • Zber údajov k výpočtu miezd – dochádzka zamestnanca
 • Výpočet miezd a kontrola
 • Sociálna poisťovňa – odvody, registračné a oznamovacie povinnosti
 • Zdravotné poisťovne – odvody, registračné a oznamovacie povinnosti
 • Daňový úrad – daň zo mzdy, registračné a oznamovacie povinnosti
 • Povinné výkazy, tlačivá a ich vyplnenie
 • Praktické príklady výpočtu miezd
 • Sociálny fond

Dokumentácia a jej archivácia

 • Personálna a mzdová dokumentácia z pohľadu Zákona o archivácií a GDPR
 • Osobný spis zamestnanca

Trvanie kurzu: 5 dní Cena kurzu: 159,00€

Termíny

 • 24.06.2019 - 03.07.2019 9:00 : 15:00 Cena kurzu : 159,00 € Realizácia 24., 26., 28. jún a 1. a 3. júl.
 • 12.07.2019 - 21.07.2019 9:00 : 15:00 Cena kurzu : 159,00 € Realizácia 12., 13., 14., 20., 21.7.2019
 • 11.09.2019 - 20.09.2019 9:00 : 15:00 Cena kurzu : 159,00 € Realizácia 11., 13., 16., 18., 20.9.2019

Doplnkové informácie

 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Realizácia termínu závisí od jeho naplnenosti
 • V rámci kurzu je pripravené občerstvenie (káva, čaj..)
 • Všetky uvedené ceny sú konečné s DPH
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.