Čo Vás naučíme

Samostatný jednodenný kurz nadväzuje na látku kurzu „Regresná analýza I“ (ST01/05). Pojednáva o overovaní správnosti a vhodnosti lineárneho regresného modelu. Rozširuje modelové možnosti pre spresnenie popisu vzťahov a ponúka aparát diagnosticko-predikčného charakteru. Pojednáva o kategorizovaných prediktoroch a analýze ich vplyvu na závislú premennú, o nelineárnych a interakčných členoch v rovnici. Postupy hodnotenia modelu pomocou rezíduí a charakteristík vplyvu jednotlivých pozorovaní. Predikčná úloha regresných rovníc a meranie ich predikčnej sily tak, aby výsledné rovnice maximálne odpovedali dátovej realite.

Cieľ vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu, je rozšíriť aparát modelovania vzťahov pomocou lineárnej regresie tak, aby výsledné rovnice maximálne odpovedali dátovej realite. Schopnosť využitia postupov evaluácie pre vhodný popis reálnych vzťahov, hlbšie vysvetlenie a presnejšie predikcie.

Popis obsahu a postupu
Výuka postupuje: rozšírenie regresného modelu: kontrasty, interakcie, nelinearity

 • overovanie predpokladov modelovej rovnice a kvality modelu
 • diagnostika a predikcie
 • praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

Používaný softvér - IBM SPSS Statistics Base

Prínos účasti na kurze - schopnosť kalibrácie modelu, diagnostiky prípadov a konštrukcie kvalitných explanačných a predikčných rovníc.

Kurz je určený pre tých analytikov, ktorí chcú využiť aparát regresnej analýzy v komplexnom pohľade a pre tých, čo pracujú zo zložitejšími problémami, a to jak pri explanácií ako aj pri predikcií.

Požadované vstupné znalosti

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je schopnosť základného ovládania PC, znalosť pojmu korelačného koeficientu a jeho významu, princípu testovania hypotéz a znalosť regresnej analýzy v rozsahu kurzu „Regresná analýza I“ (ST01/05). Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.

Osnova kurzu

 • model viacnásobnej regresnej analýzy – zhrnutie základov
 • nominálne kategorizované nezávislé premenné a analýza ich vplyvu
 • zavedenie interakčného efektu do rovnice
 • analýza reziduí a ich význam
 • vplyv pozorovaní na rovnicu – influenčné charakteristiky
 • multikolinearita
 • predikčné rovnice a evaluácia predikčného postupu

Trvanie kurzu: 1 deň Cena kurzu: 288,00€

Termín aktuálne pripravujeme. V prípade záujmu si termín kurzu môžete vyžiadať pomocou jednoduchého formulárika nižšie, naplánovaný termín kurzu Vám pošleme na uvedený e-mail..

Vyžiadanie termínu

Doplnkové informácie

 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Realizácia termínu závisí od jeho naplnenosti
 • V rámci kurzu je pripravené občerstvenie (káva, čaj..)
 • Všetky uvedené ceny sú konečné s DPH
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.