Čo Vás naučíme

Regresná analýza je metóda štatistickej analýzy vzťahov. Slúži k popisu, vysvetlení a k predikcií. Kurz zahrňuje modely jednorozmernej a viacrozmernej lineárnej regresnej analýzy pre číselné premenné. Dôraz je kladený na význam a konštrukciu základného modelu, testy hypotéz o jeho parametroch a na výber vhodných prediktorov pomocou automatických postupov.

Cieľ vzdelávacieho programu
Cieľom jednodenného kurzu je porozumieť princípu a významu regresného modelovaniu a aplikáciám regresných rovníc. Špecifické vlastnosti modelov a overovanie predpokladov modelu sú obsahom následovného kurzu „Regresní analýza II“.

Popis obsahu a postupu - výuka postupuje od jednoduchej rovnice k viacnásobnej regresii na praktických príkladoch analýzy dát. Praktické ukážky výstupov tvoríme jednoduchou počítačovou cestou v programe IBM SPSS Statistics.

Používaný softvér - IBM SPSS Statistics Base

Prínos účasti na kurze - schopnosť aplikovať regresné rovnice v praktických úlohách analýzy dát a/alebo schopnosť interpretovať a orientovať sa v publikovaných modeloch.

Kurz je určený pre každého, kto potrebuje zostavovať dobre interpretovateľné modely závislosti medzi číselnými premennými, vysvetľovať chovanie a variabilitu číselných veličín a predikovať jej hodnoty.

Požadované vstupné znalosti

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je základné ovládanie PC, znalosť pojmu korelačného koeficientu a jeho významu a znalosť princípu testovania hypotéz. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné.

Osnova kurzu

 • model jednoduchej rovnice s jednou nezávislou premennou
 • bodový dvojrozmerný graf; korelácie a lineárna regresná rovnice (priamka)
 • vlastnosti jednoduchej lineárnej regresie, princíp metódy najmenších štvorcov
 • testy hypotéz a odhad parametrov priamky, koeficient determinácie
 • rezíduá a jednoduchá reziduálna analýza
 • modely nelineárnych vzťahov – krivky prevoditeľné transformácie na linearitu
 • vysvetlenie a predikcia regresnej rovnice
 • model viacnásobnej lineárnej regresie – rozšírenie na viac nezávislých premenných
 • význam výsledkov a parametrov rovnice
 • testovanie parametrov a testovanie signifikancie vzťahu
 • sekvenčné postupy určenia prediktorov

Trvanie kurzu: 1 deň Cena kurzu: 288,00€

Termín aktuálne pripravujeme. V prípade záujmu si termín kurzu môžete vyžiadať pomocou jednoduchého formulárika nižšie, naplánovaný termín kurzu Vám pošleme na uvedený e-mail..

Vyžiadanie termínu

Doplnkové informácie

 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Realizácia termínu závisí od jeho naplnenosti
 • V rámci kurzu je pripravené občerstvenie (káva, čaj..)
 • Všetky uvedené ceny sú konečné s DPH
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.